Ημερίδα κλεισίματος πράξεων, Λευκωσία 17-05-2023

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σας προσκαλούμε σε ημερίδα με θέμα:  “Ενημέρωση για τις διαδικασίες κλεισίματος των πράξεων” που διοργανώνετε από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027, την  Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος.

 

Ημερομηνία: 17 Μαΐου 2023 

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Cleopatra, Φλωρίνης 8, στη Λευκωσία

Ώρες: 09:30 – 14:00

 

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και ως εκ τούτου παρακαλείστε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας το  έντυπο και αποστέλλοντας το στην κ.  Χατζηκωστή (ahadjicosti@mof.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις  12 Μαΐου 2023 στις 13.00.

Δήλωση Συμμετοχής

Ημερήσια Διάταξη

Παρουσιάσεις

Λόγω περιορισμένου χώρου παρακαλείστε όπως δηλώσετε ένα συμμετέχοντα ανά φορέα και πράξη.

 Σχόλιο