Ημερίδες Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, 03-09-2019 Ρόδος και 05-09-2019 Μυτιλήνη, Ελλάδα

Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί Δυνητικοί Δικαιούχοι

 

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης θα διοργανώσουν ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων

 

  • στην Ρόδο, Ελλάδα, την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος, 85100, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ και

 

  • στην Μυτιλήνη, Ελλάδα, την Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 σε αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2‚ Μυτιλήνη 81100.

Οι Ημερίδες έχουν ως στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος, της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, των διαδικασιών υποβολής, την επιλεξιμότητα δαπανών-υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σε επίπεδο Έργου.

 

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή  έως την Πέμπτη 29/08/2019. Σας παρακαλούμε κατά την εγγραφή να γράψετε την τοποθεσία (Ρόδος ή Μυτιλήνη). Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος (κα Τσιαγκαντέ Βάϊα, vtsiagkante@mou.gr, τηλ. 0030 2310 469628).

Για το υλικό της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων παρακαλούμε πατήστε εδώ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΟΔΟΣ

 

[ninja_form id=4]

 Σχόλιο