ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο -Ημερήσια Διάταξη

Print Friendly, PDF & Email

«Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνει τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στις 9:30 πμ, στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Πλαστήρα & Ρωμανού), την Εναρκτήρια ημερίδα της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ».
Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ – Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των δύο χωρών. Έχει ως στόχο τη μετατροπή δύο εμβληματικών κτηρίων με ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική και αρχιτεκτονική αξία, σε επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Ενετική Λότζια – Δημαρχείο Ηρακλείου θα αναδείξουν και θα προωθήσουν καινοτόμες κατασκευαστικές πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης διατηρητέων κτηρίων και θα συνοδευθούν από εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών και παραγόντων των εμπλεκομένων περιοχών σε θέματα αειφορικής ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Δικαιούχοι της Πράξης είναι: Από την Κύπρο 1) το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Κύριος Δικαιούχος), 2) το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 3) το Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 4) η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας / Προεδρικό Μέγαρο. Από την Ελλάδα:
5) ο Δήμος Ηρακλείου, και 6) το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών».

Σας ενημερώνουμε πως η Εναρκτήρια ημερίδα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2021 θα μεταδίδεται διαδικτυακώς από το κανάλι του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Γιουτιούμπ (youtube.hmu.gr) από τις 10:00 έως τις 13:30. Η πρόσβαση για συμμετοχή με δυνατότητα παρέμβασης κλπ θα είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης:

Για την ημερήσια διάταξη πατήστε εδώ 

 Σχόλιο