Διαδικτυακή Διημερίδα Πληροφόρησης Πράξεων 4ης Πρόσκλησης, 16 & 17 Ιουνίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Η Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, η Γενική Διεύθυνση Ε.Π.Σ.Α και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V- A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”, διοργανώνουν Διαδικτυακή Διημερίδα Πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των εγκεκριμένων πράξεων της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Σκοπός της Διημερίδας είναι να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος για την υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Πρωτοβάθμιου Ελέγχου, της διαδικασίας παρακολούθησης, των εθνικών διαδικασιών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), κατευθύνσεις και οδηγίες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας και να παράσχει βοήθεια σε όλους τους Δικαιούχους.

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021. Σημειώστε ότι η συμμετοχή περιορίζεται σε δύο (2) αντιπροσώπους ανά Δικαιούχο. Για τα Πανεπιστήμια θα μπορεί να συμμετέχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή εκπρόσωπός του και ως τρία (3) στελέχη συνολικά από τις Επιτροπές Ερευνών.

Για την Ημερήσια Διάταξη παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

1η Ημέρα Διημερίδας, Τετάρτη 16-06-2021

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ,  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

2η Ημέρα Διημερίδας, Πέμπτη 17-06-2021

 

– ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ :

Εθνικές Διαδικασίες – Πρωτοβάθμιος Έλεγχος Δικαιούχων με έδρα την Ελλάδα

Εθνικές Διαδικασίες – Πρωτοβάθμιος Έλεγχος Δικαιούχων με έδρα την Κύπρο

Γενικές Οδηγίες – Διαδικασίες σε Επίπεδο Προγράμματος

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

 

 

 

Για συμμετοχή στην 1η μέρα της Διημερίδας (16-06-2021) παρακαλούμε συνδεθείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

 

Managing Authority of ETC Programmes (GR) is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Σεμινάριο Δικαιούχων 4ης Πρόσκλησης “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”
Time: Jun 16, 2021 09:45 Athens

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Daily: https://zoom.us/meeting/tJYtceuvrzorHNEvEz_YaCI3nbDHMPcPSWBK/ics?icsToken=98tyKuCqrj0oHdWUsR-CRowQAo_oa-3zmH5cgo14ijr_PBlSQSqlOOBmGp9PE-jj

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92062711165?pwd=TnNaVUVPSUpLeGRCd2diRzQwZW96QT09

Meeting ID: 920 6271 1165
Passcode: 817157
One tap mobile
+302311180599,,92062711165#,,,,*817157# Greece
+302111984488,,92062711165#,,,,*817157# Greece

Dial by your location
+30 231 118 0599 Greece
+30 211 198 4488 Greece
+357 2 505 4777 Cyprus
+357 2 200 0888 Cyprus
Meeting ID: 920 6271 1165
Passcode: 817157
Find your local number: https://zoom.us/u/aP7r6MNa5

 

Για συμμετοχή στην 2η μέρα της Διημερίδας (17-06-2021) παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω:

 

  • 10:00 – 12:00 Εθνικές Διαδικασίες /Πρωτοβάθμιος Έλεγχος Δικαιούχων με Έδρα την Ελλάδα συνδεθείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Managing Authority of ETC Programmes is inviting you to a scheduled Webex meeting.

Thursday, June 17, 2021
10:00 AM | (UTC+03:00) Athens, Bucharest | 2 hrs

Join from the meeting link
https://maofetcprogrammes.my.webex.com/maofetcprogrammes.my/j.php?MTID=m92deb7101eecace50e7fb0a31c1bc516

Join by meeting number
Meeting number (access code): 163 846 7923
Meeting password: QrP2gYpGR38 (77724974 from phones and video systems)

Tap to join from a mobile device (attendees only)
+44-20-7660-8149,,1638467923#77724974# United Kingdom Toll

Some mobile devices may ask attendees to enter a numeric password.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Global call-in numbers

Join by video system, application or Skype for business
Dial 1638467923@webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Need help? Go to https://help.webex.com

  • 10:00 – 12:00 Εθνικές Διαδικασίες /Πρωτοβάθμιος Έλεγχος Δικαιούχων με Έδρα την Κύπρο συνδεθείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Topic: Σεμινάριο Δικαιούχων 4ης Πρόσκλησης “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”
Time: Jun 17, 2021 10:00 Athens
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Daily: https://zoom.us/meeting/tJYtceuvrzorHNEvEz_YaCI3nbDHMPcPSWBK/ics?icsToken=98tyKuCqrj0oHdWUsR-CRowQAo_oa-3zmH5cgo14ijr_PBlSQSqlOOBmGp9PE-jj

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92062711165?pwd=TnNaVUVPSUpLeGRCd2diRzQwZW96QT09

Meeting ID: 920 6271 1165
Passcode: 817157
One tap mobile
+302311180599,,92062711165#,,,,*817157# Greece
+302111984488,,92062711165#,,,,*817157# Greece

Dial by your location
+30 231 118 0599 Greece
+30 211 198 4488 Greece
+357 2 505 4777 Cyprus
+357 2 200 0888 Cyprus
Meeting ID: 920 6271 1165
Passcode: 817157
Find your local number: https://zoom.us/u/aP7r6MNa5

  • 12:30-14:15 Γενικές Οδηγίες – Διαδικασίες σε Επίπεδο Προγράμματος και Πληροφόρηση και Δημοσιότητα συνδεθείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου (αφορά όλους τους Δικαιούχους):

Time: Jun 17, 2021 12:00 Athens
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Daily: https://zoom.us/meeting/tJYtceuvrzorHNEvEz_YaCI3nbDHMPcPSWBK/ics?icsToken=98tyKuCqrj0oHdWUsR-CRowQAo_oa-3zmH5cgo14ijr_PBlSQSqlOOBmGp9PE-jj

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92062711165?pwd=TnNaVUVPSUpLeGRCd2diRzQwZW96QT09

Meeting ID: 920 6271 1165
Passcode: 817157
One tap mobile
+302311180599,,92062711165#,,,,*817157# Greece
+302111984488,,92062711165#,,,,*817157# Greece

Dial by your location
+30 231 118 0599 Greece
+30 211 198 4488 Greece
+357 2 505 4777 Cyprus
+357 2 200 0888 Cyprus
Meeting ID: 920 6271 1165
Passcode: 817157
Find your local number: https://zoom.us/u/aP7r6MNa5

Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες μετά την λήξη της Διημερίδας να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το έντυπο Αξιολόγησης Δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης πατώντας εδώ

[ninja_form id=4]