Ημερίδα Πληροφόρησης για την Υλοποίηση Έργων, Λευκωσία, Κύπρος

Print Friendly, PDF & Email

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, η Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, η Κοινή Γραμματεία του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg BalkanMed και η Κοινή Γραμματεία του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Interreg V- A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” διοργανώνουν Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με την υλοποίηση των έργων για τους Κύπριους δικαιούχους.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων για την υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Πρωτοβάθμιου Ελέγχου και της εθνικής συγχρηματοδότησης, και να παράσχει βοήθεια σε όλους τους δικαιούχους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 στη Λευκωσία. Ο χώρος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σημειώστε ότι η συμμετοχή περιορίζεται σε δύο (2) αντιπροσώπους ανά Δικαιούχο. Για τα Πανεπιστήμια θα μπορεί να συμμετέχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή εκπρόσωπός του και ως τρία (3) στελέχη συνολικά από τις Επιτροπές Ερευνών

Τέλος παρακαλούμε τους συμμετέχοντες που δεν θα παραβρεθούν στην παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος Interreg BalkanMed να προσέλθουν για τις εγγραφές στις 11:45 π.μ.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

[ninja_form id=4]