Ανάρτηση Παρουσιάσεων: Σεμινάριο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, Ρέθυμνο 09 & 10 Ιουλίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο Δημοσιότητας/ Επικοινωνίας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 στο Ρέθυμνο της Κρήτης από 9-10 Ιουλίου και απευθυνόταν στους 32 υπευθύνους δημοσιότητας των πράξεων του προγράμματος όπου παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τα θέματα δημοσιότητας που προκύπτουν από τον οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος και κοινοτικούς κανονισμούς αλλά και τρόπους δημοσιοποίησης και επικοινωνίας των πράξεων μέσω διαδικτύου και social media παράλληλα με νέα διαδικτυακά εργαλεία. Ως παραδείγματα καλής πρακτικής αναφορικά με την επικοινωνία παρουσιάστηκαν οι πράξεις Step2Smart, ERMIS-F και ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεματα δημοσιοτητας Προγραμματος

Ψηφιακή επικοινωνία, εργαλεία και τρόποι προβολής

ΠΡΑΞΗ- ΨΗΦ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓ. ΝΗΣΩΝ

ΠΡΑΞΗ – ERMIS-F

Ημερίδα Επικοινωνίας -step2smart

 Σχόλιο