Ολοκλήρωση Διημερίδας Πληροφόρησης Πράξεων 4ης Πρόσκλησης – Ανάρτηση υλικού

Print Friendly, PDF & Email

Ολοκληρώθηκε η Διαδικτυακή Διημερίδα Πληροφόρησης των Πράξεων της 4ης Πρόσκλησης που διεξήχθη 16 & 17 Ιουνίου 2021. 

Σκοπός της Διημερίδας ήταν να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος για την υλοποίηση των πράξεων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Πρωτοβάθμιου Ελέγχου, της διαδικασίας παρακολούθησης, των εθνικών διαδικασιών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), κατευθύνσεις και οδηγίες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας και να παράσχει βοήθεια σε όλους τους Δικαιούχους. Την Διημερίδα παρακολούθησαν περίπου 120 συμμετέχοντες και απαντήθηκε πλήθος ερωτήσεων.

 

Για την Ημερήσια Διάταξη παρακαλούμε πατήστε εδώ

1η Ημέρα Διημερίδας, Τετάρτη 16-06-2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ,  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

2η Ημέρα Διημερίδας, Πέμπτη 17-06-2021

– ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ :

Εθνικές Διαδικασίες – Πρωτοβάθμιος Έλεγχος Δικαιούχων με έδρα την Ελλάδα

Εθνικές Διαδικασίες – Πρωτοβάθμιος Έλεγχος Δικαιούχων με έδρα την Κύπρο

Γενικές Οδηγίες – Διαδικασίες σε Επίπεδο Προγράμματος

Δημοσιότητα & ΠληροφόρησηΣχόλιο