Ημερίδα Πληροφόρησης για την Υλοποίηση Έργων, Ηράκλειο

Print Friendly, PDF & Email

Η Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V- A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”,  διοργανώνουν Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με την υλοποίηση των έργων για τους Έλληνες δικαιούχους.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων για την υλοποίηση των έργων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Πρωτοβάθμιου Ελέγχου, της διαδικασίας παρακολούθησης και της εθνικής συγχρηματοδότησης, και να παράσχει βοήθεια σε όλους τους δικαιούχους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Ηράκλειου.

Σημειώστε ότι η συμμετοχή περιορίζεται σε δύο (2) αντιπροσώπους ανά Δικαιούχο. Για τα Πανεπιστήμια θα μπορεί να συμμετέχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή εκπρόσωπός του και ως τρία (3) στελέχη συνολικά από τις Επιτροπές Ερευνών.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ_ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΟΣ Α_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΟΣ Β_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_ΗΡΑΚΛΕΙΟ

[ninja_form id=4]