Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Πράξεις

STRATENERGY: Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

AYTONOMΩ-Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ: ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου

ΟΞΥΓΟΝΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως σε νοσοκομεία νήσω Αιγαίου ΚΑΙ Κύπρου

ΕΝΕΔΗ: Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων

POLI-SYNERGIES: Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ: Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας-Δημαρχείου Ηρακλείου

C-IZEBs: Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση & ηλεκτροκινητικότητα Μηδενικά κτήρια ενέργειας