Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πράξεις

RE-CULT:Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου

DigiArc: Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου- Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

GEOSTARS-Αστροπαρατήρηση & Φυσικό Περιβάλλον- Εναλλακτικό Προϊόν Ανάπτυξης & Προβολής των Γεωπάρκων της Ανατολικής Μεσογείου

ΑνΔιΚαΤ-Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης

GEO-IN: Γεωτουρισμός στα νησιωτικά γεωπάρκα

ΕΡΜΗΣ II: Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους

ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας

EduTourism: Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληνορομιάς

SMART TOUR: Νησιά – Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Μετάλλων τόποι- Σταυροδρομία Πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο

WATERWAYS: Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου

RECULT MAGNUM: Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου

In – Heritage: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός – Αειφόρος Τουρισμός

CROSS – COASTAL – NET: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού

SocioCoast: Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό

Eco.Muse: Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα’.